Liek Molenaar

Liek Molenaar heeft inmiddels drie boeken op haar naam staan: ‘Bart Banaan’ is haar eerste kinderboek, dat ik voor haar mocht redigeren. ‘De Wereld in een Pannetje’ is een vrolijk boek op rijm voor peuters.
Van een heel andere orde is haar autobiografie: ‘Woorden Schieten niet Tekort’. Een indringend verslag over rouw, waarin ze verslag doet van het verlies van haar twee jongste kinderen en over de diagnose MS. In dit boek vertelt ze hoe ze zich staande weet te houden, maar ook stelt ze onhandige formuleringen van zorgprofessionals aan de kaak. Haar werk is daarmee ook een pleidooi voor het zorgvuldig kiezen van woorden in welk gesprek dan ook. Meer informatie? lica@ziggo.nl

december 13, 2017