Tekst schrijven, tekstredactie en tekstcorrectie

RedactieTekst schrijven

Heb je een verhaalidee, maar lukt het je niet om het goed op papier te krijgen? Laat me je tekst schrijven en je ghostwriter zijn!

Tekstredactie

Voor de tekstredactie van je manuscript, scriptie of dissertatie ben je bij mij tevens aan het juiste adres. Graag beoordeel ik of de indeling in hoofdstukken, paragrafen en alinea’s logisch is. Bereik je het doel dat je voor ogen hebt en sluit de stijl goed aan bij de kennis en ervaring van je lezerspubliek? Tijdens het herschrijven houd ik uiteraard rekening met jouw persoonlijke schrijfstijl.

Tekstcorrectie

Is je tekst of manuscript klaar, maar wil je foutloos publiceren? Ik corrigeer je tekst, met ‘het Groene Boekje’ als leidraad.

Geef een reactie