Schrijfcoaching individueel | inspiratiesessie

Schrijfcoach Titia Vaags

Wil je graag kinderboeken of prentenboeken leren schrijven in je eigen tijd en tempo  en op een manier die goed bij  jou past? Ik lever graag een lessenreeks en/of schrijfcoaching op maat. Als schrijfcoach ga ik ervan uit dat iedereen bepaalde kwaliteiten heeft. Samen met jou ga ik deze onderzoeken en verder ontwikkelen. Op basis daarvan stellen we jouw individuele schrijfbehoeften vast en stippelen we een traject uit.
Als je stapsgewijs aan een manuscript wilt werken, kun je met enige regelmatig een (of meer) hoofdstuk(ken) inleveren die ik schriftelijk of mondeling van feedback voorzie. Deze feedback kun je in de regel meteen toepassen  bij het schrijven van volgende hoofdstukken!

Mijn rol als coach is vooral om je uit te dagen en te ondersteunen bij jouw ontwikkeling als schrijver. Het plezier in (leren) schrijven staat hierbij centraal. In de praktijk gaat dat meestal hand in hand met de bewustwording van je eigen talenten. Het traject kan variëren van enkele uren tot enkele jaren en is geschikt voor beginners, (ver)gevorderden en alles daartussen. Ben je aan het schrijven, maar loop je vast? Boek dan eens een inspiratiesessie: hierin trekken we samen de boel weer los, zodat verder kunt.

Hoe ga ik te werk?

In een kosteloos kennismakingsgesprek onderzoeken we wat je wilt leren. Ook is het gesprek bedoeld om te bepalen of we samen kunnen werken.

Leerdoelen – voorbeelden

  • prentenboek leren schrijven
  • kinderboek leren schrijven
  • leren beheersen van schrijftechnieken zoals perspectief, dialoog, verhaallijn
  • ontdekken welk genre je het beste ligt en wat je persoonlijke stijl is
  • leren omzetten van een verhaalidee  in een concreet boek

Klanten – voorbeelden

Annemarie heeft ontdekt dat ze het liefst in eigen tempo kinderverhalen wil leren schrijven: in de middag. Ze ontvangt theorie met passende uitdagende opdrachten waardoor ze allerlei schrijftechnieken onder de knie krijgt. Natuurlijk onderzoeken we tevens haar persoonlijke stijl en ‘stem’. Tijdens de privéles ontvangt ze feedback op de uitgewerkte opdrachten en stelt ze alle vragen die ze heeft over het schrijfproces. Momenteel is ze zover dat ze haar verhalen gaat presenteren; samen werken we aan haar website.
Bart levert maandelijks een hoofdstuk in van het boek waaraan hij werkt. Voorafgaand aan zijn traject hebben we samen een schrijfplanning gemaakt, waardoor hij een stok achter de deur heeft en op de afgesproken tijd feedback ontvangt. Tijdens het coachingsgesprek gaan we in op de inhoud: wat gaat er al erg goed, zijn er suggesties ter verbetering? Ook het schrijfproces zelf komt aan bod.
Claudia vertelt over vroeger en vraagt om kritische feedback op zowel inhoud als stijl. Bij het op schrift stellen van haar ervaringen over haar verleden werken we samen aan de structuur en opbouw: we selecteren relevante en interessante passages, maar ook het vertelperspectief.
Dick ervaart het schrijven als zijn hobby waar hij nog jaren van wil genieten. Woorden geven aan zijn verbeelding vindt hij heerlijk.

Hoeveel kost het?

  • Kennismakingsgesprek: gratis.
  • Losse les/coachingsgesprek/inspiratiesessie: € 65,- per uur (totaal: hier komt geen BTW bovenop).
  • Voorafgaand aan de les(sen) ontvang je een contract waarin de afspraken over de inhoud en de planning zijn vastgelegd.

Geef een reactie